แบบทดสอบ TOEIC ออนไลน์ 5 ชุด สำหรับปี 2014

แบบทดสอบ TOEIC ออนไลน์ ชุดที่ 1 -> http://www.english-test.net/toeic/exam/simulator1/
แบบทดสอบ TOEIC ออนไลน์ ชุดที่ 2 -> http://www.english-test.net/toeic/exam/simulator2/
แบบทดสอบ TOEIC ออนไลน์ ชุดที่ 3 -> http://www.english-test.net/toeic/exam/simulator3/
แบบทดสอบ TOEIC ออนไลน์ ชุดที่ 4 -> http://www.english-test.net/toeic/exam/simulator4/
แบบทดสอบ TOEIC ออนไลน์ ชุดที่ 5 -> http://www.english-test.net/toeic/exam/simulator5/

เปิดมาจะเจอหน้าตัวอย่างก่อนครับ อ่านวิธีทำแล้วกด Next ข้ามไปทำข้อสอบเลย!

โพสต์ความคิดเห็น

2 ความคิดเห็น

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า
ทำแบบทดสอบที่นี่แล้วพอได้เห็นคะแนนคร่าวๆ แต่หากจะประมาณการกับผลการสอบจริงนี่ ควรจะลบลงมาซักกี่เปอร์เซ็นต์ค่ะ
nutt กล่าวว่า
ใกล้เคียงของจริงมากครับ ผมให้ +/- 5%