แบบทดสอบ TOEIC ออนไลน์ 5 ชุด สำหรับปี 2014

แบบทดสอบ TOEIC ออนไลน์ ชุดที่ 1 -> http://www.english-test.net/toeic/exam/simulator1/
แบบทดสอบ TOEIC ออนไลน์ ชุดที่ 2 -> http://www.english-test.net/toeic/exam/simulator2/
แบบทดสอบ TOEIC ออนไลน์ ชุดที่ 3 -> http://www.english-test.net/toeic/exam/simulator3/
แบบทดสอบ TOEIC ออนไลน์ ชุดที่ 4 -> http://www.english-test.net/toeic/exam/simulator4/
แบบทดสอบ TOEIC ออนไลน์ ชุดที่ 5 -> http://www.english-test.net/toeic/exam/simulator5/

เปิดมาจะเจอหน้าตัวอย่างก่อนครับ อ่านวิธีทำแล้วกด Next ข้ามไปทำข้อสอบเลย!

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

สำนวนภาษาอังกฤษที่ควรรู้