แบบทดสอบ TOEIC ออนไลน์ 2014แบบทดสอบ TOEIC ออนไลน์ นี้จะประกอบทั้งหมด 7 Part ทั้งหมด 118 ข้อ

Part1. Error Recognition 17 ข้อ
Part2. Incomplete Sentences 20 ข้อ
Part3. Photographs 15 ข้อ
Part4. Question-Response 20 ข้อ
Part5. Reading Comprehension 10 ข้อ
Part6. Short Conversation 20 ข้อ
Part7. Short Talks 16 ข้อ

เริ่มทำกันได้เลย -> http://www.4tests.com/toeic

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

สำนวนภาษาอังกฤษที่ควรรู้